Købsbetingelser

Generelt

For dig som er privatperson, gælder Fjernsalgsloven samt Forbrugerkøbsloven. Disse har strenge bestemmelser, hvilket betyder, at loven gælder, selvom du har aftalt noget andet. For virksomheder inklusive enkeltmandsvirksomheder, gælder Købsloven, som er dispositiv, hvilket betyder, at aftaler mellem virksomheder gælder i første omgang før loven.

Galvaniseret materiale skal før montering opbevares beskyttet fra regn og fugt for at undgå misfarvninger og hvidrust. Disse har ingen indvirkning på rustbeskyttelsen, men de kan forringe overfladens udseende. Misfarvninger og hvidrust kan opstå, hvis stolperne placeres tæt uden at vand har en chance for at løbe af eller tørre. Fejlagtigt opbevarede produkter erstattes ikke.

Skulle et vilkår vise sig at være ugyldigt ifølge gældende svensk eller EU-ret, betyder dette ikke at købsbetingelserne i deres helhed bliver ugyldige. Det ugyldige vilkår skal i så fald erstattes med tilsvarende lovlige tekster.

Bestilling og betaling

Du bestiller normalt via vores webshop, men det er selvfølgelig også muligt at ringe. Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres tilladelse. Sådan tilladelse kan gives ved, at en forælder sender deres udtrykkelige tilladelse til os via e-mail. Alle falske bestillinger spores og politianmeldes. Hvis vi lider økonomisk eller anden skade, vil vi kræve erstatning. Betaling sker via Klarna i henhold til deres betingelser, som du kan finde her.

Fragt og levering

Ud over prisen tilkommer der fragtomkostninger, normalt tilkommer der ingen yderligere gebyrer.

I webshoppen er vores varer markeret med en leveringsindikation. Vi forbeholder os dog ret til, at leveringsindikationen af forskellige årsager kan ændres, hvilket betyder, at en levering kan ske både tidligere og senere end beregnet. Vi giver ingen erstatning for forsinket levering. Vi forbeholder os retten til at slette ikke-leverbar vare fra din ordre med prisreduktion for samme. Hvis du ønsker at bestille en anden, tilsvarende vare, betragtes dette som en ny ordre. Hvis du ønsker at annullere en vare på grund af forsinkelse med leveringen, er dette muligt at gøre indtil varen er effektueret, dvs. faktura eller fragtdokument er oprettet. Delvis levering sker kun på din anmodning og medfører yderligere fragtomkostninger for dig.

Når du laver din bestilling, fremgår det også, hvilken leveringsmetode du har valgt. Normalt sendes en vare med DHL, men det kan ske, at vi bruger en anden transportør. Det er dit ansvar at sikre, at adressen, du har angivet ved bestilling, er korrekt. Levering sker kun inden for Sverige, medmindre andet er aftalt på forhånd

Uafhentet forsendelse

Det er dit ansvar at afhente forsendelsen på udleveringsstedet inden for den tid, der er angivet på avisen. Hvis du ikke kan modtage pakken ved levering, eller ikke afhenter din pakke på udleveringsstedet, sendes den tilbage til os. Vi kan da komme til at opkræve dig et rimeligt beløb for fragt- og administrative omkostninger. Betales denne omkostning ikke, overgives kravet til inkasso.

Ændring af bestilling

Du kan foretage ændringer i din bestilling indtil ordren er effektueret. Hvis ændringen godkendes, vil eventuelle prisforskelle blive justeret i henhold til prisen, der gælder på ændringstidspunktet. Hvis din ordre allerede har forladt vores lager, vil eventuelle tillæg blive betragtet som en ny ordre. Ændret lidt. Privatpersoner har dog fortrydelsesret ifølge hvad der står under overskriften “Fortrydelsesret”.

Annullering

En annullering er ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse på dette fra os. Du kan annullere din ordre uden omkostninger for dig indtil ordren er effektueret. Efter dette tidspunkt er du forpligtet til at modtage leverancen. Annullering af ikke-lagerførte varer, der er bestilt eller fremstillet specielt til dig, er ikke mulig, efter at vi har bestilt eller påbegyndt fremstillingen af varen/tjenesten.

Fortrydelsesret

Som privatperson har du ifølge Fjernsalgsloven ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage. Du har ikke ret til at fortryde, hvis tjenesten er påbegyndt inden for fortrydelsesfristen med dit samtykke, hvis varen på grund af sin beskaffenhed ikke kan returneres, eller hvis forseglingen er brudt. Hvis du fortryder købet, skal varen returneres i væsentligt uændret stand. Fortrydelsesretten begynder at løbe den dag, du har modtaget varen eller en væsentlig del af den.

Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du sende en skriftlig meddelelse til os, helst via e-mail, med angivelse af bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tager derefter stilling til, om du opfylder de betingelser, der kræves for at kunne anvende fortrydelsesretten. Du vil derefter modtage et svar fra os via e-mail, om nødvendigt med oplysninger om, hvordan du skal returnere varen. Bemærk, at du skal følge vores anbefalinger vedrørende emballage osv. Bemærk også, at det ifølge loven er dig, der skal betale de faktiske fragtomkostninger.

Efter modtagelsen af den returnerede vare vil købsbeløbet med fradrag af de oprindelige fragtomkostninger blive tilbagebetalt til dig inden for 30 dage fra den dag, vi modtog returforsendelsen, forudsat at du ikke har brugt varen, og den returneres i ubeskadiget stand og med ubrudt emballage/forsegling/teknisk forsegling.

Reklamationer og tilbagekøb i visse tilfælde

Hvis du som privatperson har modtaget et beskadiget produkt, eller hvis vi har sendt den forkerte vare, skal du reklamere hurtigst muligt og senest inden for 2 måneder fra du opdagede eller burde have opdaget fejlen. Reklamationsperioden er højst 3 år, afhængigt af varens beskaffenhed samt eventuelle garantiforpligtelser.

Hvis du som virksomhedsejer har modtaget et beskadiget produkt, eller vi har sendt den forkerte vare, skal du hurtigst muligt efter du har modtaget varen, sende en reklamation til os via e-mail forudsat, at du reklamerer skaden inden for garantiperioden.

Ved reklamation, kontakt vores kundeservice, så sender vi en returfragtseddel. Det gælder for både privatpersoner og virksomheder, at den beskadigede henholdsvis forkert sendte vare skal returneres i samme emballage og med samme transportfirma, som da den blev modtaget. Dette sammen med en detaljeret beskrivelse af fejlen. Hvis vi ikke kan sende en ny vare til dig inden for rimelig tid, refunderer vi returfragten samt det, du har betalt for den beskadigede eller forkert sendte vare, men vi refunderer ikke den oprindelige fragt.

Kompatibilitetsproblemer opstår ofte mellem forskellige produkter, og vi anbefaler derfor, at du finder ud af så meget som muligt, før du foretager din bestilling for at undgå unødige omkostninger.

Vi anbefaler, at bestilling sker i god tid, da uventede leveringsforsinkelser af forskellige årsager kan opstå. Derfor er det vigtigt, at håndværkere ikke bestilles, før varen er modtaget, inspiceret og godkendt. Wernamo Design kompenserer ikke for meromkostninger for håndværkere, der er booket, før leverancen er godkendt af jer. Vi fraskriver os også ansvar, hvis komplikationer er opstået som følge af, at håndværkere ikke har fulgt de angivne monteringsvejledninger.

Overfladebehandling

Varmgalvaniseret materiale giver en meget god rustbeskyttelse, dog kan der forekomme mindre pletter, slibemærker og misfarvninger. Materialet kan således ikke sammenlignes med en lakeret overflade.

Information og billeder

Vi forbeholder os retten til eventuelle trykfejl samt fejl i information og specifikationer vedrørende varer, der forekommer i vores sortiment. Billeder bør ikke ses som nøjagtige gengivelser af en bestemt vare.

Personoplysninger

Wernamo Design behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven (PUL) og Den Europæiske Databeskyttelsesforordning (GDPR). Ved godkendelse af vores købsbetingelser samtykker du til, at dine oplysninger opbevares og anvendes for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med din bestilling, samt at dine oplysninger anvendes til nyhedsbreve og tilbud. Du som kunde kan til enhver tid kontakte os for at få adgang til, ændre eller slette dine oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Force Majeure

Begge parter skal være fritaget for opfyldelse af aftalen, hvis opfyldelsen forhindres eller væsentligt vanskeliggøres af omstændighed, som parten rimeligt ikke kunne have haft kontrol over eller forudset. Følgende og lignende omstændigheder skal anses for at udgøre fritagelsesgrunde, hvor de hindrer eller vanskeliggør aftalens opfyldelse: brand, krig, mobilisering, requisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig varemangel, mangel på transportmidler, strejke, lockout, begrænsninger i form af drivkraft samt fejl i eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, der har sin grund i sådan omstændighed som nævnt i dette punkt eller andre omstændigheder, som parten ikke kan kontrollere, som enten hindrer eller vanskeliggør parts opfyldelse i sådan grad, at det ikke kan ske andet end til unormalt høj omkostning.

Tvist

Hvis du er privatperson, har vi som politik altid at følge Forbrugerklagenævnets anbefalinger. Tvist mellem virksomheder afgøres ved almindelig domstol.